Vestuviu kvietimo tekstasVestuvinių kvietimų tekstai rašomi trečiuoju asmeniu, kvietimo popieriaus, teksto spalvą gali riboti tik Jūsų fantazija.
Kvietimo tekstui dažnai parenkami neformalūs žodžiai, rašomos jausmus išreiškiančios eilės.
Tekstas vestuviniame kvietime gali būti rašomas ranka arba prie spausdinto teksto ranka įrašomi kviečiamų asmenų vardai ir pavardės.
Jeigu pageidaujate, kad svečiai dalyvautų ir bažnytinėse ar civilinės registracijos apeigose, nurodykite jų datą, laiką ir vietą.
Siunčiamas vienas kvietimas šeimai. Kvietime rašykite šeimos pavardę arba išvardinkite šeimos narių vardus – pirmiausia rašomi sutuoktinių vardai (moteris, vyras), tada vardijami vaikai. Pvz. Mielieji Petraičiai, arba Mielieji Rita, Petrai, Gabriele ir Lukai. Jei norite kviesti tik suaugusiuosius, tiesiog įrašykite jų vardus. Pvz. Mielieji Rita ir Petrai. Jei šeimoje yra vyresnių, nei aštuoniolikos metų vaikų, ir jei jie gyvena ne su tėvais, juos reikėtų kviesti atskirai.
Jei norima, kad svečias praneštų apie dalyvavimą ar nedalyvavimą, kvietimo kairiajame arba dešiniajame kampe apačioje rašoma R. S. V. P. (Repondez s’il vous plaît, pranc. malonėkite atsakyti), taip pat nurodomi kontaktai, kuriais galima pranešti savo sprendimą.

💕

Vestuvinio kvietimo tekstas nr. 1

Kai mes būnam kartu, man rodos, kad jau visko, visko pakanka…
Saulės, vėjo, žibuoklių pilna širdis ir rankos…
Kai mes būnam kartu, tai visko, visko Žemėj yra lig soties…
Tiktai Meilė moka atimti ir tiek duoti…
…………………………………………………………..,
maloniai kviečiame Jus atvykti ir kartu atšvęsti
mūsų apsisprendimą visą gyvenimą būti kartu.

Šių metų liepos 22 d., 15 val.  santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val.  pobūvyje sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Būtume dėkingi, jeigu apie dalyvavimą pranešite iki liepos 1 d.
Tel. pasiteirauti: …………………………………

Laimingi ir įsimylėję
Donata ir Dovydas
 💕
Tekstas nr. 2
Vienos širdies plakimą kita širdis išgirdo…
Mus suvedė likimas – jau niekad nesiskirti…
…………………………………………..,
mes suradome vienas kitą.
Drauge išugdėme nuostabią meilę.
Tad kviečiame Jus pasidalyti mūsų džiaugsmu ir atvykti
į mūsų sutuoktuves, kurios įvyks šių metų rugpjūčio pirmos dienos.
12 val.  santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val.  sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Apie savo sprendimą prašytume pranešti iki liepos 1 d.
Tel. pasiteirauti: …………………………………
Būtume dėkingi už dovanas kurios nedūžta, nesiglamžo,
nelūžta ir yra laisvai konvertuojamos Europos šalyse.

Laimingi ir įsimylėję
Rūta ir Audrius
 💕

Tekstas nr. 3

Du laimingi ir mylintys paukščiai,
Skris saulės link ištiesę sparnus,
Nebijodami nei pakelės audrų,
Nei negandų visų…

…………………………………………………..,
kviečiame Jus į mūsų vestuves, kurios įvyks šių metų gegužės 23 d.
12 val. santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val.  sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Būtų malonu, jei apie savo apsisprendimą praneštumėte iš anksto.

Vestuvių dovanėles prašome pakuoti į vokelį. Šventę galite papuošti alyvų žiedais
Be vestuvių vaišių, taip pat pasirūpinsime ir Jūsų nakvyne.

Laimingi ir įsimylėję
Paulina ir Tomas

💕

Tekstas nr. 4

Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdis ir svajas!

………………………………………………………….,
kviečiame Jus į mūsų vestuves, kurios įvyks šių metų liepos 15 d.
12 val. santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val.  sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki liepos 1 d.
Vestuvių dovanėles prašytume pakuoti į vokelį.
Tel. pasiteirauti:……………………

Laimingi ir įsimylėję
Giedrė ir Giedrius

💕

Tekstas nr. 5

Ateis graži diena, naujos šeimos diena, kai mes
prisieksime amžiną meilę ir tapsime šeima!

………………………………………………………….,
kviečiame Jus į mūsų vestuves, kurios įvyks šių metų liepos 15 d.
12 val. santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val. sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Būtų malonu, jei savo sprendimą praneštumėte iš anksto.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.
Be vestuvių vaišių, taip pat pasirūpinsime ir Jūsų nakvyne.

Laimingi ir įsimylėję
Sandra ir Vytas

💕

Tekstas nr. 6

Meilė – tai gyvojo aukso tiltas per gyvenimo upę,
Kuri skiria gėrio ir blogio krantus…
Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais,
Kuriuo turi eiti tik du…


………………………………………………………….,
kviečiame būti mūsų svečiais, kai vienas kitam
duosime amžinosios meilės priesaiką.

Santuoka bus laiminama šių metų liepos 1 d.,
12 val.  Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
Šventė tęsis restorane „Jūra”. Pobūvio pradžia – 18 val.

Būtų malonu, jei apie savo apsisprendimą praneštumėte iš anksto.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.

Laimingi ir įsimylėję
Sandra ir Vytas

💕

Tekstas nr. 7

Mes dvi laimės kupinos širdys,
Mes atradome savo kelią.
Tad likimą nuo šiol dalinsim
Tik pusiau – ir blogą, ir gerą…

…………………………………………………………..,

maloniai kviečiame Jus atvykti ir kartu atšvęsti
mūsų apsisprendimą visą gyvenimą būti kartu.

Šių metų liepos 22 d., 15 val. santuoka bus laiminama
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val.  pobūvyje sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Būtume dėkingi, jeigu apie dalyvavimą pranešite iki liepos 1 d.

Laimingi ir įsimylėję
Donata ir Dovydas

💕

Tekstas nr. 8

………………………………………………………….,

Maloniai kviečiame Jus į mūsų vestuves.
Santuoka bus laiminama šių metų liepos 1 d. 12 val.
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val.  pobūvyje sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Pageidautume, kad damų aprangoje būtų
rožinės spalvos akcentas, vyrų – baltos.
Dovanas ketiname išsirinkti patys –
taip sumažinsime rūpesčių Jums.
Be vestuvių vaišių, mes taip pat pasirūpinome ir Jūsų nakvyne.

Lauksime Jūsų atvykstant!
Rasa ir Marius

💕

Tekstas nr. 9

Kiekvieną valandą, kiekvieną dieną,
Mes augome kaip du, nuo šiol kaip vienas,
Mes augome atskirai, nuo šiol kartu,
Taip puoselėdami amžinąją meilę.

………………………………………………………,

Maloniai kviečiame Jus į mūsų vestuves.
Amžinosios priesaikos ceremonija įvyks
šių metų liepos 22 d., 15 val.
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val. pobūvyje sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Laimingi ir įsimylėję
Sandra ir Vytas

💕

Tekstas nr. 10

…………………………………………………………..,

Kokia nuostabi diena, kai ji pripildyta meilės…
būsime laimingi, jei atvyksite šventę,
kurios metu sujungsime savo meilę amžiams.
Santuoka bus laiminama šių metų liepos 1 d.,
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val. sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki liepos 1 d.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.

Laimingi ir įsimylėję
Rūta ir Saulius

💕

Tekstas nr. 11

Baltu nuometu netrukus
Mūsų sodai pasipuoš –
Laimė, džiaugsmas apsilankę
Tarsi jūra švelniai oš…

…………………………………………………………,
dėkojame Jums už nuoširdžią ilgametę draugystę, meilę, pagalbą ir
maloniai kviečiame Jus kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia,
kai mes vienas kitam prisieksime amžinai mylėti ir būti kartu.
Sutuoktuvių ceremonija vyks šių metų birželio 11 d. 12 val.
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Sutuoktuvių puota prasidės sodyboje „Pastogė” 18 val.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki gegužės 15 d.

Nuoširdžiai Jūsų –
Joana ir Robertas

💕

Tekstas nr. 12

Netrukus ateis ta diena, kai mes, Eglė ir Robertas,
prisieksime amžiną meilę ir tapsime šeima.
Santuoka bus laiminama 2021 m. liepos 25 d.,
12 val. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val., sodyboje „Trakų dvaras”, kviečiame kartu
pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti mūsų sutuoktuvėse.

Jaunavedžiai

💕

Tekstas nr. 13

Į upę suteka šaltiniai,
Į jūrą teka upės…
Dangaus vėjeliai pirmutiniai,
Kur tik pažvelgsi supąs.
Ir niekam vienišam nemiela,
Visur visi po du…
Dvi sielos virsta viena siela.
Kodėl ne Aš ir Tu?

………………………………………………………….,

Išaušo diena, skirta švęsti mūsų Meilę, kuri mus sieja ne vienerius metus.
Tad maloniai kviečiame Jus atvykti į mūsų Meilės šventę – sutuoktuves,
kur vienas kitam prisieksime amžinai mylėti ir būti drauge.
Santuoka bus laiminama šių metų liepos 1 d.,
12 val. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val., sodyboje „Trakų dvaras”, kviečiame kartu
pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Jaunavedžiai

💕

Tekstas nr. 14

Aš ir Tu – pasaulis.
Aš ir Tu – neišmatuotas gylis.
Aš ir Tu – triukšmingas uostas.
Aš ir Tu – neatrasta sala.
Kelias – tolimas, dulkėtas.
Einam dviese tuo keliu.
Dviese susikibę rankom – aš ir tu.

………………………………………………………….,

Nuoširdžiai kviečiame Jus į mūsų vestuves.
Santuoka bus laiminama šių metų rugsėjo 11 d. 12 val.
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val. pobūvyje sodyboje „Prie Pušyno“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Lauksime Jūsų atvykstant!
Audra ir Ainius

💕

Tekstas nr. 15

………………………………………………………….,

Norėtume, kad šią mums svarbią dieną Jus būtumėt kartu.
12 val. kviečiame Jus atvykti į Vilniaus Šv. Teresės bažnyčią.
18 val. restorane „Belmontas” prasidės sutuoktuvių puota, kurioje esate labai laukiami.

Būtų malonu, jei savo sprendimą praneštumėte iš anksto.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.
Be vestuvių vaišių, taip pat pasirūpinsime ir Jūsų nakvyne.

Laimingi ir įsimylėję
Ona ir Gediminas

💕

Tekstas nr. 16

Du gyvenimai, dvi širdys
Atrado vienas kitą draugystėje,
Amžiams susivienijo meilėje.

…………………………………………………………..,

Kviečiame būti mūsų svečiais, kai vienas kitam duosime
amžinosios meilės priesaiką
2021 m. rugsėjo 25 d., šeštadienį, 12.30 val. Šv. Šv Petro ir Povilo bažnyčioje.
Šventė tęsis Raudondvario dvare, Vilniaus raj. Pobūvio pradžia 18 val.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki liepos 1 d.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.

Laimingi ir įsimylėję
Rūta ir Mindaugas

P. S. Svečio atmintinė (vestuvių dieną prisimink ir nuoširdžiai vadovaukis šiais patarimais):

Liūdintį draugą iš kairės ir dešinės pralinksmink.
Muzikai grojant kojų netaupyk. Jei pamatysi ištroškusį – pagirdyk.
Pasiklydusius – palydėk į jų miegojimo vietą.
Neapsikrauk savęs bereikalingais daiktais: nevežk palapinių, sumuštinių,
limonado, magnetofono, nes mes viskuo jau pasirūpinome.

💕

Tekstas nr. 17

………………………………………………………….,

Norime pasidalinti su Jumis šiomis laimės akimirkomis, todėl kviečiame Jus 12 val. atvykti į Visų Šventųjų bažnyčią, kur bus laiminama mūsų santuoka.
18 val. lauksime Jūsų Dvarykščių sodyboje, kad kartu galėtume pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki birželio 20 d.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.

Laimingi ir įsimylėję
Mingailė ir Nojus

💕

Tekstas nr. 18

Kai Jis klūpėdamas paprašė už jo tekėti,
Ji nedvejodama atsakė: “Taip!”

…………………………………………………………,

Maloniai kviečiame Jus į mūsų vestuves.
Amžinosios priesaikos ceremonija įvyks
šių metų rugsėjo 19 d., 12 val.
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
18 val. pobūvyje sodyboje „Pas Šeštoką“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki rugpjūčio 20 d.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.

Laimingi ir įsimylėję
Laura ir Vytas

💕

Tekstas nr. 19

Mielieji …………………………………………………………,

Tai akimirka skirta švęsti Meilę, kuri mus vienija.

Todėl mes, Miglė ir Robertas

Kviečiame Jus į šią meilės dalinimosi šventę – mūsų santuokos ceremoniją,
Kuri įvyks rugsėjo 19 d, 14 val. Šv. Teresės bažnyčioje, Vilniuje.
18 val. pobūvyje sodyboje „Pas Dalią“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

💕

Tekstas nr. 20

…………………………………………………………..,

Štai ir atėjo laikas linksmiems ir vėjavaikiškiems Ingai ir Ignui tapti šeima.
Tad kviečiame kartu pasidžiaugti mūsų švente, kurios neįsivaizduojame be Jūsų.
Didžioji diena – spalio 1 d.

Santuoka bus laiminama 12 val.  Šv. Teresės bažnyčioje, Aušros vartų g. 14, Vilnius.
Šventė prasidės 18 val.  restorane „Meilė” , Vilniaus g. 1, Kaunas.

Labai Jūsų laukiame ir pažadame pasistengti, kad vakaras būtų smagus.
Nes būtent taip – smagiai ir kartu su artimiausiais – norime pradėti naują mūsų gyvenimo etapą,
kuris vadinasi „Laiminga šeima“.

Inga ir Ignas

💕

Tekstas nr. 21

Juk dviem lengviau keliaut gyvenimo keliu,
Dalintis rūpesčiais,džiaugsmu ir laime.
Kai plaka širdys dvi vienu ritmu,
Išnyksta visos negandos savaime.

………………………………………………………..,

Maloniai kviečiame Jus į mūsų vestuves.
Amžinosios priesaikos ceremonija įvyks
šių metų rugsėjo 15 d., 12 val.
Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje.
18 val. pobūvyje sodyboje „Pas Šeštoką“ kviečiame
kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Laimingi ir įsimylėję
Simas ir Simona

💕

Tekstas nr. 22

Mielieji ………………………………………………………..,
2021 metų rugsėjo 25 diena –
svarbiausia mūsų gyvenime, todėl
norime, kad tą dieną mus suptų
mylimi ir mus mylintys žmonės.
Maloniai kviečiame į mūsų žiedų sumainymo ceremoniją,
kuri vyks 12 val. Šv. Teresės bažnyčioje, Vilniuje.
18 val. sodyboje „Pušynas”, kviečiame kartu pasidžiaugti
mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Laimingi ir įsimylėję Elžbieta ir Gabrielius

💕

Tekstas nr. 23

Kai jis klausė pačio svarbiausio dalyko,
Jam iš baimės daužės širdis,
Nedvejodama ji ištarė – žinoma,
Tapo aišku, ką toliau jie darys.
Meilė sujungė juodu kaip sujungia,
Saulės spindesį ant jūros bangų,
Meilė sujungė juodu kaip sujungia,
Dvi širdis, kurios tapo vienu.

Kviečiame Jus į mūsų vestuves, kurios įvyks šių metų balandžio 11 d.
15.00 val. santuoka bus laiminama Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje.
18.00 val. restorane „Vilnys” kviečiame kartu pasidžiaugti mūsų bendro gyvenimo pradžia.

Laimingai įsimylėję
Marijonas ir Eglė

💕

Tekstas nr. 24

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui,
O širdys – vienai laimei kurti,
Todėl, kad ir kiek daug dienų ar metų pralėks,
Saugokite vienas kitą kaip didžiausią turtą.

Kviečiame būti mūsų svečiais, kai vienas kitam duosime
amžinosios meilės priesaiką
šių metų birželio 24 d., šeštadienį, 12.30 val. Šv. Šv Petro ir Povilo bažnyčioje.
Šventė tęsis Raudondvario dvare, Vilniaus raj. Pobūvio pradžia 18 val.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki birželio 1 d.
Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums.

Laimingi ir įsimylėję
Rasa ir Algirdas

💕

Tekstas nr. 25

Aš, Miglė ir aš, Tomas pranešame,

kad 2021 m. rugsėjo 25 d., tuokiamės!

Mielieji Elvyra ir Kęstai,

norėtumėme, kad šią mums svarbią dieną Jūs būtumėte kartu.
Santuoka bus laiminama 12 val. Šv. Teresės bažnyčioje.
Kviečiame atšvęsti mūsų sutuoktuves sodyboje “Meilė”, pobūvio pradžia – 18 val.

Lauksime Jūsų atvykstant!

💕

Tekstas nr. 26

“Iki šiol dviese nors dar ne vienybė,
Nuo šiol vienybė, bet toliau dviese….”

Jonas Paulius II

…………………………………………………………

Kartu su savo tėvais maloniai kviečiame Jus atvykti ir kartu
atšvęsti mūsų apsisprendimą visą gyvenimą būti kartu.

2021 m. rugsėjo 25 d., 14 val.
santuoka bus laiminama bažnyčioje.
Vestuvių pokylio pradžia 18 val. sodyboje „Meilė” adresu ……

Gėlės yra graži puošmena, tačiau jos greitai nuvysta.
Vietoje gėlių prašome vyno, su kurio taure prisiminsime mūsų šventės akimirkas.

Ieva ir Tadas

Apie savo apsisprendimą prašome Jūsų informuoti mus iki š. m. rugpjūčio 10 d.
Kontaktai: …………………………………

💕

Tekstas nr. 27

Brangūs Tėveliai,

Kviečiame Jus, stebuklų ir meilės kupiną dieną būti kartu su mumis,
kuomet vienas kitam prisieksime amžiną meilę.

2021 m. rugsėjo 25 d., 14 val.
santuoka bus laiminama bažnyčioje.

18 val. lauksime Jūsų sodyboje „Meilė” adresu ……

Dovanas ketiname išsirinkti patys, taip sumažindami rūpesčių Jums.
Apie savo apsisprendimą, prašome pranešti iki rugsėjo 1 dienos.

Ieva ir Tadas

💕

Tekstas nr. 28

„Tai buvo milijonas mažyčių smulkmenų, tačiau kai viskas susiliejo į visumą,
tai reiškė tik viena – mes skirti būti kartu.”
T. Hanks

……………………………………………………………………..,

2021 metų rugsėjo 25 dieną svajonės virs realybe.
Norime pasidalinti su Jumis šiomis akimirkomis, todėl kviečiame
Jus dalyvauti mūsų sutuoktuvėse ir sūnelių Mariaus krikštynose.

    15.00 val. – Santuokos laiminamas ir Krikšto sakramento suteikimas bažnyčioje.
Iš karto po Santuokos laiminimo ir Krikšto sakramento suteikimo visus kviečiame į restoraną „Meilė”.

Prašome apie savo apsisprendimą pranešti iki 2021-09-01.
Tel. ………………………………….

Ieva ir Tadas

Žymių žmonių žodžiai apie meilę

Nėra kitų vaistų nuo meilės, kaip tik mylėti dar labiau. (Henry David Thoreu)

Tai buvo milijonas mažyčių smulkmenų, tačiau kai viskas susiliejo į visumą,
tai reiškė tik viena – mes skirti būti kartu. (T. Hanks)

Tu nevedi to žmogaus, su kuriuo galėtum gyventi. Tu vedi tą, be kurio negali gyventi. (nežinomas autorius)

Tam, kad santuoka būtų sėkminga, reikia įsimylėti daug kartų, ir visada- tą patį asmenį. (Mignon McLaughlin)

Gyvenime yra tik viena laimė – mylėti ir būti mylimam. (Žorž Sand)

Meilei nei grotos, nei spynos nebaisios. (A. Diuma)

Pasaulyje nėra gražesnio reginio, kaip mylimosios veidas, ir nėra
saldesnės muzikos, kaip mylimo balso skambesys. (Ž. De la Briujeras)

Būti mylimam – didesnė laimė negu būti turtingam, nes būti mylimam – reiškia būti laimingam. (K.Tilje)

Meilė – visų galingiausia aistra, nes ji vienu metu užvaldo galvą, širdį ir kūną. (Volteras)

Meilė tramdo išdidžias širdis, pasipūtėlius moko nuolaidumo, bet svarbiausia jos savybė – viską taurinti, kilninti. (T. M. Rydas)

Nuoširdžiai mylėti – vadinasi, pamiršti save. (Ž. Ž. Ruso)

Meilė stipri kaip žaibas, bet persmelkia be griausmo, ir patys stipriausi jos smūgiai yra malonūs. (M. Lomonosovas)

Meilė – vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei ateities. (H. Balzakas)

Vyras ir moteris – tai dvi natos, be kurių žmogaus sielos stygos nesuskamba darniu, skambiu akordu. (Dž. Madzinis)

Mylėti – vadinasi, gyventi gyvenimu to, kurį myli. (L. Tolstojus)

Meilė – žavi gėlė, bet reikia drąsos, kad prieitum ir nusiskintum ją nuo bedugnės krašto. (Stendalis)

Tik įsimylėjęs turi teisę vadintis žmogumi. (A. Beokas)

Taip, pusė gyvenimo, ir dar gražiausio , lieka paslėpta nuo žmogaus, kuris aistringai nemylėjo. (Stendalis)

Tas, kuris niekada neieškojo nei draugystės, nei meilės, tūkstantį kartų neturtingesnis už tą, kuris jas abi prarado. (Žanas Polis)

Tas, kas iš tiesų myli kurį nors žmogų, tas myli visą pasaulį.
(E. Fromas)

Meilė – audroj iškilęs švyturys,
negęstantis nei ūkanoj, nei rūkuos.
Ji kaip žvaigždė jūreiviui pasakys,
kur neša jį audra įdūkus.
(Šekspyras)

„Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi,
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos,
nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga,
nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai.
Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.
Meilė niekada nesibaigia”
(1 Kor 13, 1–8)

„Meilė – kai nori su kažkuo patirti visus keturis metų laikus.
Kai nori su kažkuo bėgti nuo pavasarinio griaustinio po žydinčia alyva,
o vasarą rinkti uogas ir maudytis upėje.
Rudenį kartu virti uogienę ir sandarinti langus nuo šalčio.
Žiemą – padėti išgyventi slogą ir ilgus vakarus…”
(Ray Bradbury)

Tik meilė žino paslaptį, kaip apdovanojant kitą, praturtėti pačiam ( C. Brentano)

Meilė prasideda tuomet,
kai kito laimė tampa svarbesnė už savo.
(J. W. von Goethe)

Meilė – tai akimirka,
švystelėjanti visų saulių
ir žvaigždžių visatos spindėjimu.
(M. K. Čiurlionis)

Tai yra meilė.
Du žmonės susitinka atsitiktinai,
o pasirodo, kad laukė vienas kito visą gyvenimą.
(O’ Cangaceiro)

Susipažinkite su mūsų rankų darbo vestuviniais kvietimais